Общност на практиките

SpicE ще създаде и поддържа Практическа общност (CoP) за обучение на учители, фокусирана върху областта на специалното образование, като се възползва от вече създадени мрежи от учители по специално образование (стъпвайки основно на партньорски мрежи) и заинтересовани страни в STEAM (стъпвайки на STEAM проекти като STEAMonEDU ). Практическата общност на SpiCe ще бъде географски разнообразна, включваща участници от различни области (обучителни организации за непрекъснато професионално развитие, асоциации на учители, училища, регионални и национални политици).