SpicE Platform

Онлайн платформата SpicE е пространство за съвместно обучение, което организира MOOC, OER хранилище, виртуална мобилност и образователни услуги за взаимно обучение. Основната услуга на онлайн платформата е MOOC, който ще се базира на STEAM профила на преподавател по специално образование, допълнен от онлайн дейности и дейности в класната стая.