Στόχοι

Το έργο SpicE έχει σαν στόχο τον συνδυασμό τεσσάρων βασικών εκπαιδευτικών πεδίων που απαντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία και είναι αυτά της Εκπαίδευσης STEAM, του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση (Universal Design for Learning- UDL), της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των μαθητών/ριών με Ήπιες Αναπηρίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως μέρος της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αποτελεί ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για όλες τις χώρες. Η Εκπαίδευση STEAM αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση που όλες οι χώρες προσπαθούν να συμπεριλάβουν στα Προγράμματα Σπουδών τους. Πρόσφατα, αρκετά Ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας προώθησαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ή παρόμοιες έννοιες), ενώ έχει, ήδη, ξεκινήσει η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα εν λόγω πεδία. Υπό αυτή την κατεύθυνση, αυτό που λείπει είναι η συμπεριληπτική συνιστώσα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τους/τις μαθητές/ριες με Ήπιες Αναπηρίες.

Οι πέντε στόχοι έχουν τεθεί υπό τη βάση της εφικτότητάς τους από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συνεργαζομένων χωρών, δεδομένου του ότι, ως καταλύτες για τα σχολεία και τους/τις εκπαιδευτικούς, έχουν εντοπίσει ανάγκες για τις οποίες έχουν δεσμευτεί, σε επίπεδο ηγεσίας, να αντιμετωπίσουν. Το κάθε ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει εντοπίσει τα σχολεία με τα οποία θα συνεργαστεί. Επίσης, πολλές από τις παρεμβάσεις έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί με επιτυχία στις χώρες, επιβεβαιώνοντας  ότι είναι επιτεύξιμες. Οι συνεργαζόμενοι, λοιπόν, φορείς έχουν συμφωνήσει ότι η συμβολή τους στο έργο είναι εφικτή και επιτεύξιμη.

Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με βάση την πρόταση, είναι οι εξής:

  • 1ος Στόχος: Η ανάπτυξη ενός Πλαισίου Ικανοτήτων και ενός Εκπαιδευτικού Πλαισίου για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή, μέσω της αναγνώρισης των υπαρχόντων και των αναδυόμενων αναγκών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την εκπαίδευση STEAM μαθητών/ριών με Ήπιες Αναπηρίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και, αναλόγως, η επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών προφίλ που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή. Αυτός ο στόχος προϋποθέτει την κατανόηση και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση (UDL) και την εφαρμογή του στην Εκπαίδευση STEAM και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Αυτός ο κύριος στόχος αφορά το κύριο αντικείμενο του έργου και όλες οι χώρες θα συνεισφέρουν σε αυτόν. Μάλιστα, περίπου 500 εκπαιδευτικοί θα προσεγγιστούν και θα ενημερωθούν για αυτή τη μεθοδολογία. Επιπλέον, μια νέα Στρατηγική Δεξιοτήτων που θα είναι το Πλαίσιο Εκπαίδευσης STEAM στην Ειδική Αγωγή, θα δημιουργηθεί, συνδυάζοντας τις διδακτικές προσεγγίσεις της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης STEAM για τη Εκπαίδευση STEAM σε μαθητές/τριες με Ήπιες Αναπηρίες, μια στρατηγική που θα επιτρέψει την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Ο στόχος αυτός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών στις χώρες- στόχους για την ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των διδακτικών προσεγγίσεων. Περίπου 500 εκπαιδευτικοί θα προσεγγιστούν και θα ενημερωθούν για αυτό τον στόχο και επιπλέον θα δημιουργηθεί μια μοναδική, υπερσύγχρονη, τεχνολογικά ενισχυμένη και πλήρως υπαγόμενη σε κανόνες διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης για παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • 2ος Στόχος: Ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου Κοινού Προγράμματος Σπουδών στην Εκπαίδευση STEAM για την Ειδική Αγωγή που επικεντρώνεται στις ικανότητες και τα επαγγελματικά προφίλ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιτρέποντας την ταχεία αναβάθμιση/ επαναπροσαρμογή των δεξιοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των μελλοντικών που επιθυμούν να εισέλθουν στo χώρο της Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής, επιταχύνοντας την προσαρμογή των υποψηφίων σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους. Για την επίτευξη αυτών θα κοινοποιηθούν αλλά και θα αναπτυχθούν και ενσωματωθούν υπάρχουσες καλές πρακτικές ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο στόχος αυτός θα είναι βασισμένος και στην ανάλυση αναγκών, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για την ανάπτυξη του καινοτόμου Κοινού Προγράμματος Σπουδών στην Εκπαίδευση STEAM για την Ειδική Αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί θα επωφεληθούν αποκτώντας περισσότερη σε βάθος γνώση και εργαλεία για να δουλέψουν, που θα λειτουργήσουν ως μια βάση για περαιτέρω υιοθέτηση από εκπαιδευτικούς άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο στόχος αυτός θα δημιουργήσει απτά αποτελέσματα για τις Κυβερνήσεις των χωρών ως προς τις παρεμβάσεις που χρειάζονται προκειμένου οι εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές να τεθούν σε πράξη και/ή να αμφισβητηθούν.
  • 3ος Στόχος: Η ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης STEAM για την Ειδική Αγωγή και η δημιουργία όλων των σχετιζόμενων μαθησιακών αντικειμένων και των μεθόδων διδασκαλίας για συγκεκριμένες καίριες δεξιότητες, που θα παράσχει πιστοποιημένη κατάρτιση και προσόντα. Αυτός ο στόχος θα απευθύνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών στις χώρες- στόχους για την ενίσχυσή τους στην κατανόηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης του Κοινού Προγράμματος Σπουδών Εκπαίδευσης STEAM για την Ειδική Αγωγή. Ο στόχος αυτός θα εξασφαλίσει την εκπαίδευση 100 «εκπαιδευτών» (που θα είναι εν-ενεργεία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί), φτάνοντας στους 750 συμμετέχοντες/ουσες στο σύνολο, για την ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους, όπως αυτή θα μετρηθεί από τον βαθμό ικανοποίησής τους και την βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Η ενσωμάτωση ενός κοινού μοντέλου κινητικότητας στο νέο αυτό πρόγραμμα, θα διασφαλίσει την συνεχιζόμενη αναβάθμιση/ επαναπροσαρμογή των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και τεχνολογίες των συμπεριληπτικών STEAM ικανοτήτων. Ο στόχος αυτός θα επικεντρωθεί στη συνεχή ανάπτυξη του νέου προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Από τη συμπερίληψη, τέλος, των αναγκών και τεχνολογιών των συμπεριληπτικών STEAM ικανοτήτων θα επωφεληθούν περίπου 100 εκπαιδευτικοί (εν ενεργεία και μελλοντικοί).
  • 4ος Στόχος: Η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Εκπαίδευση STEAM για την Ειδική Αγωγή, που θα διευκολύνει την διασυνοριακή πιστοποίηση των εκπαιδευομένων και θα συνεισφέρει στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτός ο στόχος δεσμεύει όλους τους εταίρους στον σχεδιασμό και την πιλοτική δοκιμή του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα μια πιλοτική δοκιμή να πραγματοποιηθεί ανά χώρα με μια μοναδική δράση φυσικής κινητικότητας που θα συμπεριλαμβάνει 48 εκπαιδευτικούς από τις 4 συνεργαζόμενες χώρες.
  • 5ος Στόχος: Η δημιουργία και ο εμπλουτισμός μιας βιώσιμης Κοινότητας Πρακτικής για την παροχή εκπαίδευσης STEAM στην Ειδική Αγωγή, που θα αποτελείται από βασικούς Ευρωπαϊκούς φορείς και θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στρατηγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του παρόντος και πιθανόν μελλοντικού κενού στις δεξιότητες. Η κοινότητα θα εμπλακεί στην ανάπτυξη εργαλείων που θα επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Αυτός ο στόχος εστιάζει στην έγκαιρη αύξηση μιας υψηλού-επιπέδου ευαισθητοποίησης στην Εκπαίδευση STEAM και στη χρήση της μεθοδολογίας του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση (UDL) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Ήπιες Αναπηρίες μέσω της ανάπτυξης συνεχώς ανανεωμένων δικτύων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συνεργατικών διαδικτυακών πλατφορμών. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η ανταλλαγή των γνώσεων και των καλών πρακτικών ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς φορείς ως προς τις ήπιες και σκληρές ή κάθετες δεξιότητες (soft and hard skills), που θα προάγουν τη συμμετοχή των μαθητών με Ήπιες Αναπηρίες στην Εκπαίδευση STEAM. Ο στόχος αυτός, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού δικτύου, το οποίο θα ξεκινήσει από μια σειρά τοπικών εκδηλώσεων στρογγυλής τραπέζης, και που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περίπου 100 συμμετέχοντες/ουσες.