Παρουσίαση του Erasmus+ project SpicE στην Πανελλαδική εσπερίδα «Κώδικας Συμπερίληψης: Η Πληροφορική σε όλο το Φάσμα των Μαθητών (θεωρία και καλές πρακτικές)»