Ερευνητικό Άρθρο για τους Εκπαιδευτές STEAM παρουσιάστηκε στο Συνέδριο EAEEIE 2023